besmallah
021-86023253 021-86023287
021-77093752 021-77093755
سرویس و نگهداری یو پی اس

از بهترین راههای حفاظت از سرمایه مشتریان، گنجاندن یک قرار داد سرویس و نگهداری به جای خرید یو پی اس می باشد. با تعمیرات پیشگیرانه و منظم می تواند از وقوع بسیاری از مشکلات و یا پیش از جدی شدن مشکلات و ایجاد هزینه های اضافی ، جلوگیری کرد.

انواع خدمات یو پی اس

انواع مختلفی از روشهای ارائه خدمات ups وجود دارد که هرکدام برای تامین نیازهای شما مشتریان محترم طراحی شده اند که شامل موارد زیر می باشد:

تعمیر یو پی اس

انبار تعویض و تعمیر یو پی اس

مشتری با شرکت تماس گرفته و یو پی اس معیوب یا برای تعمیر ارجاع داده میشود و یا تعویض میشود.

تعویض یو پی اس

انبار تخصصی تعویض تا رفع مشکل

مشتری با شرکت تماس میگیرد، شرکت یک یو پی اس سالم به مشتری ارسال میکند و یو پی اس اصلی به سرویس کار شرکت ارجاع داده میشود.

تعمیر یو پی اس در محل

تعمیر یو پی اس در محل

مشتری با شرکت تکا انرژی تماس میگیرد و یک تکنسین فنی در محل حاظر شده و بعد از بازدید و بررسی مشکل در صورتی که مشکل در محل قابل رفع باشد، رفع میشود و در صورت حاد بودن مشکل، دستگاه برای تعمیر به شرکت منتقل میشود

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری تکا انرژی

قرارد داد سرویس و نگهداری یو پی اس شرکت تکا انرژی
3 (60%) 2 votes