besmallah
021-86023253 021-86023287
021-77093752 021-77093755

یو پی اس سیستم اطفا حریق

کاربرد یو پی اس در پالایشگاهای نفت و گاز

کاربرد یو پی اس در پالایشگاهای نفت و گاز : پالایشگاهای نفت و گاز علاوه بر حساس بودن تولید از لحاظ امنیتی و ایمنی خیلی با اهمیت هستند و جز مراکز حساس جامعه در هر کشور می باشد.

حتی میتوان گفت بخاطر حساسیت بالا در نبردهای بین جوامع جز اولین گزینه های دشمن برای تخریب این مراکز میباشد. با اشاره به این موضوع به حساسیت این مراکز میتوان پی برد. ادامه مطلب